Legenda zagrożeń drogowych:

  •  bardzo małe
  •  małe
  •  średnie
  •  duże
  •  bardzo duże
- wypadki bez ofiar śmiertelnych, - wypadki z ofiarami śmiertelnymi