Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich lubelszczyzny

Sprawdź jak zmieniały się statystyki wypadków w poszczególnych latach: